WING 5
ROYAL THAI AIR FORCE
เมนูหลัก
กองบิน 5 กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประวัติวีรกรรมการสู้รบ ๘ ธ.ค.๘๔
นโยบาย ผบ.บน.๕
ค่านิยมร่วม บน.๕
นโยบาย ผบ.ทอ.ปี ๖๐ สู่การปฏิบัติ
คำขวัญผู้บังคับการกองบิน ๕  เพื่อเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงาน   “ รู้ รักษ์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ”   smart, conservative, united, responsible ,discipline and virtue
ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญประดับธงชัยเฉลิมพล
๒๘ เมษายน วันคล้ายวันสถาปนา กองบิน ๕
การใช้งานเครือข่าย กองบิน ๕
VPN เครือข่าย ทอ.
ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
WING 5 Call Center: 032-611017,31  02-5346000  ต่อ 60930
e-mail : wing5rtaf@gmail.com
สถิติเข้าชมเว็บไซด์page counter
                       นาวาอากาศเอก สรวิชญ์  สุรกุล ผู้บังคับการกองบิน ๕ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕  พร้อมข้าราชการ     เข้าร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
     ข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
                 นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้จัดหน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ออกช่วยเหลือประชาชน มีการบริการด้านการแพทย์ตรวจรักษาโรค ตัดผมชายหญิง และมอบเครื่องทำน้ำเย็นและพัดลม ตลอดจนของอุปโภคบริโภค ให้กับวัดประชาราษฎร์ ณ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
     ข่าวกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน
              นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕  พร้อมข้าราชการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง     จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
                 นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (ช่วงเช้า)ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
              น.อ.อดิศักดิ์ ศรีสารากร รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการ ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๑๐๙ รูป ณ วัดคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
              นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ   ทหารกองประจำการฝึกภาคสนามดำรงชีพในป่า ณ กม.๑๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
                   ข้าราชการกองบิน ๕ ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเป็นเวลา ๘๙ วินาที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้     ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๕๒ น.
                   นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลทำความดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในความมุ่งมั่นกระทำความดีต่อไป พร้อมกล่าวชื่นชมยกย่องที่เก็บกระเป๋าสตางค์และสิ่งของมีค่าที่นักท่องเที่ยวทำหล่นหาย ในพื้นที่บริเวณอ่าวมะนาวภายใน กองบิน ๕ และนำส่งคืนเจ้าของด้วยความประทับใจ โดยจัดให้มีพิธีมอบ ณ กองบังคับการกองบิน ๕  จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
     ข่าวกิจกรรมภายในกองบิน ๕
            นาวาอากาศโท โสภณ ขยันหา เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยนายทหารชั้นสัญญาบัตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
     ข่าวกิจกรรมร่วมงานหน่วยงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            คุณ นิรชา สุรกุล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ จัดโครงการเข้าค่ายสานใจแม่บ้าน กองบิน ๕ ให้แก่สมาชิกชมรมแม่บ้านร่วมทำกิจกรรมกลุ่มรวมกัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
     ข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕
รูปภาพเพิ่มเติม
ด้วยรักของพ่อ (โครงการพระราชดำริฝนหลวง)
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด
รูปภาพเพิ่มเติม
รูปภาพเพิ่มเติม
รูปภาพเพิ่มเติม
รูปภาพเพิ่มเติม
รูปภาพเพิ่มเติม