กองบิน 5 กองทัพอากาศ (Wing 5 RTAF)
ขอเชิญร่วม โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๑๙ น. ณ วัดคลองวาฬ อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEรายละเอียด

 

 

งานสงกรานต์อ่าวมะนาว กองบิน ๕ คลิก

 

กิจกรรมช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน คลิก

 

วันที่ระลึกกองทัพอากาศ คลิก

 

อ่าวมะนาว สุขสันต์ วันสงกรานต์ กองบิน 5 คลิก

 

พิธีปิดการฝึกผสม Balance Teak คลิก

 

กวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลสงกรานต์ คลิก

ข่าวย้อนหลัง

รับคณะ จร.ทอ. คลิก

 

สน.ศอ.ปส.ทอ. และศูนย์วิชาการยาเสพติดฯ ประเมินการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทอ.บน.๕
เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ม.ค.๕๘ พล.อ.ต.เฉลิมชัย ศรีสายหยุด ผอ.สยฝ.ยก.ทอ./ผช.หน.ฝยก.ศอ.ปส.ทอ.และคณะศูนย์วิชาการยาเสพติดฯ ดำเนินการประเมินการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทอ.บน.๕ โดยมี น.อ.อนิรุทธ์ รัฐพร รองผบ.บน.๕ และ น.อ.วิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์ เสธ.บน.๕ ให้การต้อนรับ คลิก

 

ต้อนรับรอง จก.ชอ.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ
เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ม.ค.๕๘ พล.อ.ต.สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย รอง จก.ชอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยม สายวิทยาการ ช่างอากาศ บน. ๕ คลิก

 

ผบ.บน.๕ ต้อนรับคณะตรวจประเมินและตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบ สารสนเทศ ทสส.ทอ.
เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ ม.ค.๕๘ ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศจากคณะ ทสส.ทอ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูง.๕๐๑ บน.๕ โดยมี นาวาอากาศเอกอมร  ชมเชย รอง ผอ.กคซ.สบค.ทสส.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะ ฯ คลิก

ต้อนรับคลังสมอง ทอ.
พล.อ.ต.ณรงค์ มุขพรหม รอง ผอ.สคม.ทอ.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ. ในการก้าวสู่กองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นจุดศูนย์กลาง โดยมี น.อ.อนิรุทธ์ รัฐพร รองผบ.บน. ๕ ให้การต้อนรับ คลิก

อ่านต่อ

กองบิน ๕
135 หมู่5 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

Wing 5 Royal Thai Air Force
135 M. 5 Kohlak Mueang Prachuap Khiri Khan 77000 Thailand
Tel. (66) 3261 1031

Newsletter

Enter your email address below.