คอนโดอ่าวมะนาว รับสมัคร เจ้าหน้าที่ต้อนรับ และ ช่าง รวม 3 อัตรา ติดต่อสอบถาม โทร . 032-661088-9, 02-5346000 ต่อ 60464, 60465
 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ หลังที่2
ประกวดราคาอาคารพิพิธภัณฑ์ หลังที่1
ป้ายประชาสัมพันธ์
ประกวดราคา อาคารหลัง 1
ประกวดราคา อาคารหลัง 2
ราคากลางจัดซื้อ๒๕ ก.ค.๕๗
ราคากลางจัดซื้อ๙ ก.ค.๕๗
ราคากลางจัดซื้อ๒๑ ก.ค.๕๗
ราคากลางจัดซื้อ ๒๓ มิ.ย.๕๗
ราคากลางจัดซื้อ ๒๐ มิ.ย.๕๗


 
 
อ่านทั้งหมด

พิธีอำลาเกษียณอายุราชการ
พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ กระทำพิธีอำลาเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมี น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด

ประดับเครื่องความสามารถเหินเวหา กองทัพอากาศเป็นกิตติมศักดิ์
น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ประธานในพิธีประดับเครื่องความสามารถเหินเวหา... เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๕๗

พิธีไหว้ครูองค์จตุโชค
น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการร่วมงานกุศลพิธีไหว้ครูองค์จตุโชค...์ เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๕๗

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าสารวัตรทหารอากาศ
น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ น.อ.วีระพล กิจจารักษ์ เสธ.สน.ผบ.ดม.และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม.. เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๗

การฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน RBS-70 และ QW-2
พล.อ.ท.สุรจิต สุวรรณทัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เยี่ยมชมการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน RBS-70 และ QW-2 โดยมี..เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๕๗

 

วันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระมงกุฎ
น.อ.กิตติพงษ์ แก้วภา รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา.. เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๕๗

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
น.อ.พรประเสริฐ ผ่านภพ เสนาธิการกองบิน ๕ ร่วมพิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างภูมิคุ้มกันด้วยมิติศาสนา.. เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๕๗

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ น.อ.นพดล บุญมั่น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ... เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๕๗

พิธีเจริญพระพุทธมนต์
น.อ.กิตติพงษ์ แก้วภา รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระ...เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๗

ปฎิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
กองบิน ๕ ได้จัดข้าราชการ,ลูกจ้าง,พนักงานราชการและทหาร..เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๗

ทำบุญตักบาตร
น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการร่วมงานทำบุญตักบาตร .. เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๕๗

ข่าวย้อนหลัง 1 . 2 . 3 . 4

 

 
 
การแปลงนโยบาย ผบ.ทอ.ปี 57 ไปสู่การปฏิบัติ
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
โครงการพลังงานทดแทนไบโอดีเซล
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านอินทราเน็ตและเคเบิ้ลทีวี
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ NCO
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
โครงการปรับปรุงสนามบินห้วยสักเป็นสนามฝึกซ้อมภาคของ พัน.อย.บน.5
ขยายรูปคลิก
 

 

ร่วมพิธีแถลงข่าวงานสดุดีวีรชน ๘ ธันวา ๘๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ กองบิน ๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๖
ร่วมพิธีเดินเทิดเกียรติสดุดีวีรชน ๘ ธันวา ๘๔ ประจำปี ๕๖ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๖
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการ ทหารอากาศเป็นประธานใน พิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๕๖ ณ อนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธันวา ๘๔ กองบิน ๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๕๖
ประมวลภาพกิจกรรมงานสดุดีวีรชน ๘ ธันวา ๘๔
 

ต้อนรับ ผช.ปช.ทอ.
พล.อ.ต.สิทธิพร เกสจินดา ผู้ช่วยสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุป วันที่ ๒๔ เม.ย.๕๗ รายละเอียด

ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ
น.อ.พรประเสริฐ ผ่านภพ เสนาธิการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ น.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๕๗ รายละเอียด
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสาร
พล.อ.ต.กอบชัย คงปรีชา เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนกส์ทหารอากาศ และคณะ วันที่ ๒๑ เม.ย.๕๗ รายละเอียด
  ต้อนรับ รร.สบ.สบ.ทบ.
น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พ.อ.สกล โชติปัทมนนท์ วันที่ ๒๑ เม.ย.๕๗ รายละเอียด
 

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผบ.บน.๕ ได้สังการให้ ฝูงบิน ๕๐๑ และ เจ้าหน้าที่ กองบิน ๕ ที่เกี่ยวข้องฝึกซ้อมช่วยเหลือ บ.อุบัติเหตุ เมื่อ ๒๔ เม.ย.๕๗ รายละเอียด

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ได้สังการให้ ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ ฝึกซ้อม บ.อุบัติเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 28 ม.ค.57

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ได้สังการให้ ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ ฝึกซ้อม บ.อุบัติเหตุทางทะเล นำโดยหัวหน้าฝ่ายยุทธทการและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.56

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ได้สังการให้ ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ ฝึกซ้อม บ.อุบัติเหตุกลางคืน นำโดย น.อ.พรประเสริฐ ผ่านภพ เสธ.บน.5 และ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง
 
ข้าราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยภายใต้โครงการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๕๗ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบฯ หลังใหม่ เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๗ รายละเอียด

อบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ฝึกแผนกู้ภัยและช่วยชีวิต
   
0  

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผุ้บังคับการกองบิน ๕ จัดรถดับเพลิงและรถน้ำ สนับสนุนการดับ เพลิงไหม้สวนสับปรด ของประชาชน ณ หมู่บ้านหนองไม้แก่น ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๗ รายละเอียด

 
 

พระพุทธบาทจำลอง

เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก
อนุุสาวรีย์วีรชน
อุทยานประวัติศาสตร

ค่างแว่น
อ่าวมะนาว
สนามกอล์ฟ

ปรากฎการณ์ทะเลแหวก

หลุมฝังศพวีรชน

แท่นหินจารึก

ค่ายพักแรม

อาชาบำบัด

ศูนย์เรียนรู้

ยิงธนู

ATV

กองบิน ๕,กองบิน 5 ,dv'[bo*

กองบิน ๕
135 หมู่ 5 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 0 3261 1031 หรือ 0 3261 1017
Wing 5 Royal Thai Air Force
135 M. 5 Kohlak Mueang Prachuap Khiri Khan 77000 Thailand
Tel. (66) 3261 1031