พิธีอำลาเกษียณอายุราชการ
พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ กระทำพิธีอำลาเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมี น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด

พิธีรับศพ

อส.ทพ.ฉัตรชัย โลหิตหาญ ได้เสียชีวิตจากการปฎิบัติการลาดตระเวน จว.ยะลา เมื่อ ๑๔ ส.ค.๕๗ รายละเอียด

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

น.อ.พรประเสริฐ ผ่านภพ เสนาธิการกองบิน ๕ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ ๑๒ ส.ค.๕๗ รายละเอียด

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร

น.อ.พรประเสริฐ ผ่านภพ เสนาธิการกองบิน ๕ ณ ศาลากลาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๒ ส.ค.๕๗ รายละเอียด

ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดคลองวาฬ

น.อ.พรประเสริฐ ผ่านภพ เสนาธิการกองบิน ๕ ลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๑ ส.ค.๕๗ รายละเอียด

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กองบิน ๕

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต รังสิต จว.ปทุมธานี  เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๕๗ รายละเอียด

ประดับเครื่องความสามารถเหินเวหา

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ประธานในพิธีประดับเครื่องความ สามารถเหินเวหา... เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๕๗

พิธีไหว้ครูองค์จตุโชค

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการร่วมงานกุศลพิธี ไหว้ครูองค์จตุโชค.. เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๕๗

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าสารวัตร ทหารอากาศ

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ น.อ.วีระพล กิจจารักษ์ เสธ.สน.ผบ.ดม. เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๗

การฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน RBS-70 และ QW-2

พล.อ.ท.สุรจิต สุวรรณทัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เยี่ยมชมการฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยาน RBS-70 และ QW-2 โดยมี..เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๕๗

 
 
การแปลงนโยบาย ผบ.ทอ.ปี 56 - 57 ไปสู่การปฏิบัติ
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
โครงการพลังงานทดแทนไบโอดีเซล
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านอินทราเน็ตและเคเบิ้ลทีวี
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ NCO
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
โครงการปรับปรุงสนามบินห้วยสักเป็นสนามฝึกซ้อมภาคของ พัน.อย.บน.5
 
 

 

ร่วมพิธีแถลงข่าวงานสดุดีวีรชน ๘ ธันวา ๘๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ กองบิน ๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๖
ร่วมพิธีเดินเทิดเกียรติสดุดีวีรชน ๘ ธันวา ๘๔ ประจำปี ๕๖ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๖
พิธีเปิดงานสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๕๖ โดยมี น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
พิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๕๖ ณ อนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธันวา ๘๔ กองบิน ๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๕๖
ประมวลภาพกิจกรรมงานสดุดีวีรชน ๘ ธันวา ๘๔
 
พล.อ.ต.คเชนท์ โสมะนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ในการนี้ น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๕ 
นาวาอากาศเอกพิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ นาวาอากาศเอกกิตติพงษ์ แก้วภา รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นาวาอากาศเอกวิชัย ดีชัย รองผู้บังคับการกองบิน ๕ (2) พร้อมด้วยเสนาธิการกองบิน ๕ นาวาอากาศเอกพร
 
 
คณะกรรมการนิรภัยการบิน บน.5 ดำเนินการซ้อม การช่วยเหลือกู้ภัยกับเครื่องบิน บ.ตล.๗ (ARAVA)
ตามคู่มือการช่วยเหลืออากาศยานของ สนภ.ทอ. เมื่อวันที่ 19 ก.พ.56 ณ สนามบินประจวบคีรีขันธ์
ฝูงบิน 501 ร่วมกับ คณะกรรมการนิรภัยการบิน บน.5 จัดกิจกรรมล้าง บ.จธ.๒ และทำความสะอาดบริเวณ ลานจอด บ.ของฝูงบิน 501
 
 
อบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ฝึกแผนกู้ภัยและช่วยชีวิต


กิจกรรมอบรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้น
 

มอบผ้าห่มและยารักษาโรค น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณจิระภา เจริญยิ่ง ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ณ วัดวังมะเดื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

กู้เรือประมงทีได้รับอุบัติเหตุทางทะเล
น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ออกปฏิบัติการกู้เรือประมงทีได้รับอุบัติเหตุทางทะเล ณ ท่าเทียบเรือ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ประกอบด้วยกำลังพลทหาร ๔๐ คน และอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ๒ เครื่อง ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๖

   
 

พระพุทธบาทจำลอง

เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก
อนุุสาวรีย์วีรชน
อุทยานประวัติศาสตร

ค่างแว่น
อ่าวมะนาว
สนามกอล์ฟ

ปรากฎการณ์ทะเลแหวก

หลุมฝังศพวีรชน

แท่นหินจารึก

ค่ายพักแรม

อาชาบำบัด

ศูนย์เรียนรู้

ยิงธนู

ATV
กองบิน ๕
135 หมู่ 5 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 0 3261 1031 หรือ 0 3261 1017
Wing 5 Royal Thai Air Force
135 M. 5 Kohlak Mueang Prachuap Khiri Khan 77000 Thailand
Tel. (66) 3261 1031