Bike for mom .

ข่าวกิจกรรม กองบิน ๕

image
หล่อเทียนเข้าพรรษา

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธาน ในพิธีหล่อเที่ยนเข้าพรรษา ณ อ่าวมะนาวกองบิน ๕

More
image
เปิดการแข่งขันเทควันโด

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโด กีฬาแห่งชาติ รอลคัดเลือกภาค 2 ..

More
image
เปิดโครงการธรรมะ เอาชนะยาเสพติด

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธาน เปิดโครงการ ธรรมะเอาชนะยาเสพติด ณ ห้องประชุมสโมสรอ่าวมะนาว ...

More
image
พิธีประดับเครื่องหมายยศ

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร ...

More
image
ต้อนรับผู้อำนวยการตรวจ สอบภายในทหารอากาศ

พล.อ.ต.วสันต์ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะฯ ...

More
image
ต้อนรับเจ้ากรมสารบรรณ ทหารอากาศ

พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต  พร้อมเทพ
เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศเยี่ยมชม พิพิธนิทัศน์ สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ...

More

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง บน. ๕
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๕
ข่าวช่วยเหลือประชาชน
ข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้าน

 

โครงการ/แผนปฏิบัติการ บน. ๕ ปี ๒๕๕๘