ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
สวดมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
              นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณ นิรมล รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved