ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเททองหล่อหลวงพ่อเปี่ยม
        นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเททองหล่อหลวงพ่อเปี่ยม ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved