ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีสวดมนต์ข้ามปี
        นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณนิรมล รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยมีนาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved