ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙
       นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมอบใบประกาศเกียรติคุณของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ และครอบครัวทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธี ณ ลานจอดอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved