ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
      นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ เป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลวันหยุดราชการต่อเนื่อง กองบิน ๕ พร้อมทั้งปล่อยแถวขบวนรถเพื่อเตรียมความพร้อม ณ บริเวณอ่าวมะนาว กองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved