ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
      นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ให้บริการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสถานีบริการน้ำมันร่อนทองชัย ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved