ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีงานประเพณีหล่อและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
      นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีงานประเพณีหล่อและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved