ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
       นาวาอากาศเอกพิเชฐ เกิดศิริ ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙ หัวหิน ได้จัดข้าราชการและทหารกองประจำการจำนวน ๒๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำคูคลองและลอกผักตบชวา โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านเขาเสวยราช ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved