ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๕
ประจำปี ๒๕๖๑ ครบรอบ ๙๖ ปี
       นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณนิรมล รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ครบรอบ ๙๖ ปี โดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมายความสามารถเหินเวหาทหารอากาศเป็นกิตติมศักดิ์ พิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น กองบิน ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ พิธีมอบเหรียญเกียรติยศทหารอากาศขั้นที่ ๓ และมอบเงินให้ความช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการกองบิน ๕ ผู้ทุพพลภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายจีระวงศ์ เชาวน์วรนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมในพิธี ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved