ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
วันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวร ครบรอบปีที่ ๖๔
       นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท วงศ์ปรกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ เป็นผู้แทนนำข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวร ครบรอบปีที่ ๖๔ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved