ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเกษียณอายุราชการ  ประจำปี ๒๕๖๑
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดกองบิน ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗ คน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ และอ่านสารของผู้บัญชาการทหารอากาศถึงผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved