ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
เจ้าหน้าที่รุกขกรจากกรมป่าไม้ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงบูรณะ
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ สำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ทรงปลูกไว้ ณ กองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๗  และต้นไม้รอบอ่าวมะนาว เพื่อจะทำการบูรณะปรับปรุง โดยมี เจ้าหน้าที่รุกขกรจากกรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร ร่วมสำรวจและให้คำแนะนำในการปรับปรุงบูรณะ ณ อ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved