ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดอ่าวมะนาวกองบิน ๕
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดอ่าวมะนาวกองบิน ๕ ร่วมกับคณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”  สังกัดกองทัพอากาศ ณ ชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved