ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
กิจกรรมวันทะเลโลก
     นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์  รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการวันทะเลโลก และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำสู่ทะเล โดยมี นาย พงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ สะพานสราญวิถี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved