ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
         นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณ นิรมล รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ และผู้บังคับบัญชากองบิน ๕ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนาย พงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved