ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดโครงการทบทวนอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล
      นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล โดยมีการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับกำลังพล กองบิน ๕ เพื่อทบทวนเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล รวมทั้งเพื่อให้การช่วยเหลือกู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุทางทะเลมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี เรือเอก สมบูรณ์ ปาลกะวงศ์ ประจำแผนกเวชศาสตร์ใต้น้ำ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ และคณะวิทยากรเป็นผู้บรรยาย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสโมสรอ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved