ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
สภากาแฟ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาย พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved