ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
รับมอบป้ายแสดงพรรณไม้
     นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ รับมอบป้ายแสดงพรรณไม้และต้นไม้จาก ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้ร่วมกับ กองบิน ๕ จัดทำและติดตั้งป้ายแสดงพรรณไม้ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวภายในกองบิน ๕ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างกองบิน ๕ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved