ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
โครงการทำสัญญาและสาบานตนกำลังพล กองบิน ๕
     นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการทำสัญญาและสาบานตนกำลังพล กองบิน ๕ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved