ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ร่วมงานและมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
        นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมงานและมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิวิมล  เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved