ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑
         นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ให้บริการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี นาย พงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสถานีบริการน้ำมันร่อนทองชัย ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved