ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดศูนย์อำนวยการดูแลความปลอดภัย
         นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการดูแลความปลอดภัยและร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และร่วมปล่อยขบวนรถสายตรวจ ณ บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved