ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
บรรยายการดำเนินงานนิรภัยภาคพื้นและบทบาทหน้าที่ด้านนิรภัยภาคพื้น
        นาวาอากาศเอก เทอดศักดิ์ ยืนยง รองผู้อำนวยการกองวิทยาการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะจากสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ ร่วมบรรยายการดำเนินงานนิรภัยภาคพื้นและบทบาทหน้าที่ด้านนิรภัยภาคพื้น ให้กับข้าราชการกองบิน ๕ ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved