ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดงานเกษตรและของดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑
      นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕  เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรและของดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน โดยมี นาย พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved