ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
กิจกรรมอ่าวมะนาว สุขสันต์ วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
         นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ และคุณนิรมล รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมอ่าวมะนาว สุขสันต์ วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved