ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ช่วยเหลือเรือท่องเที่ยวสามอ่าวปรินท์เซส
         กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ โดย นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยจำนวน ๑๐ คน ลงช่วยเหลือเรือท่องเที่ยวสามอ่าวปรินท์เซส ที่อับปางลงเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ขณะเกิดพายุฤดูร้อนและคลื่นลมแรง บริเวณอ่าวประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved