ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
         นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ และนาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร รองผู้บังคับการกองบิน ๕ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมรดน้ำขอพร ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จวนผู้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved