ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ช่วยเหลือพื้นที่เกิดเหตุอัคคีภัย
           นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ออกช่วยเหลือประชาชนที่เกิดเหตุอัคคีภัย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง รถน้ำ และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๕ ร่วมออกปฏิบัติการดับเพลิงและช่วยเหลือประชาชน เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved