ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ตรวจสอบการฝึกของทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๑
    นาวาอากาศเอก สราวุธ สังขวิจิตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจสอบการฝึกของทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved