ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
กองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
         นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป พิธีบำเพ็ญกุศลแก่บุพการีทหารอากาศ พิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ และกิจกรรม ๕ ส พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ทำงานและบริเวณโดยรอบ และในช่วงบ่ายจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณบ้านพักอาศัย ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved