ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
         นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved