ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
สร้างฝายชะลอน้ำและทำโป่งเทียมในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
           นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕  ได้สั่งการให้ข้าราชการและทหารกองประจำการ กองบิน ๕ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำและทำโป่งเทียมในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อกักเก็บน้ำและรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาช้างป่าเข้ามาหาอาหารและทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร โดยสร้างฝายชะลอน้ำ ๓ แห่ง และโป่งเทียม ๓ แห่ง ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved