ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
กิจกรรม Kick off
             นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ จัดข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการเข้าร่วมกิจกรรม Kick off และ "Big Cleaning Day" เนื่องในวันเริ่มต้นปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved