ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
      นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดยมี คุณนิรมล รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคาร๘๐ปี) เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved