ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กองบิน ๕
       พลอากาศโท เสนาะ พรรณพิกุล ปลัดบัญชีทหารอากาศ พร้อมคณะสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กองบิน ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved