ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพอากาศ
           พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพอากาศ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร  ผู้บังคับการ กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved