ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน
        นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการกองบิน ๕ ร่วมแสดงความยินดี ณ อนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved