ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
โครงการปลูกพันธุ์ไม้ป่ากันช้างป่าเป็นแนวรั้วธรรมชาติ
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท วิรัช จันทร์กระจ่าง รองหัวหน้ากองเทคนิค กองบิน ๕ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการปลูกพันธุ์ไม้ป่ากันช้างป่าเป็นแนวรั้วธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved