ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พีธีเนื่องใน วันรพี ประจำปี ๒๕๖๑
      นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมพีธีเนื่องใน วันรพี ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved