ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย
            พลอากาศตรี ภูมิใจ  ชัยพันธ์ุ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร  ผู้บังคับการ กองบิน ๕ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปและได้นำกำลังพลเข้าร่วมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved