ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ร่วมการปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
            ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ เข้าร่วมการปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตามโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved