ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน กองบิน ๕ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๔ คน โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ กองบิน ๕ และครอบครัว ร่วมแสดงความยินดี ณ อนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved