ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือกำลังพลที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือกำลังพลสังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ ได้แก่ พลทหาร อานนท์ หงส์ศรี พลทหาร ณรงค์วิทย์ มะลิช้อน  และพลทหาร ศตวรรษ ลิ้มสมบัติ ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว และได้ร่วมกับผู้แทนจากธนาคารทหารไทย และผู้แทนจากบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอารีมี ที่สูญเสียบุตรชาย คือพลทหาร นริศ อารีมี  พร้อมทั้งให้ขวัญและกำลังใจแก่ทหารกองประจำการและญาติๆ ที่เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้ากองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved