ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระมงกุฎเกล้า
      นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยนายทหารชั้นสัญญาบัตร กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระมงกุฎเกล้า กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ วางพวงมาลัยดอกไม้สด ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved