ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดงานแถลงข่าวและมอบป้ายอาหารปลอดภัย
        นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน ๕ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแถลงข่าวและมอบป้ายอาหารปลอดภัย ในโครงการถนนคนเดินสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ สะพานสราญวิถี อ่าวประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved