ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
รับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
        พลอากาศตรีอนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์  รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved