ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กองบิน ๕ คัพ
      นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี “กองบิน ๕ คัพ” เนื่องในโอกาสกองบิน ๕ ครบรอบ ๙๖ ปี และต้านภัยยาเสพติด โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๐ ทีม ณ สนามกีฬากองบิน ๕  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖  มิถุนายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved