ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง
      นาวาอากาศเอก ธีรพล สนแจ้ง เสนาธิการกรมขนส่งทหารอากาศ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่งและรับฟังการบรรยายสรุป ของแผนกขนส่ง กองบิน ๕ โดยมีนาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved